woensdag 29 april 2009

Anti Obama-varkenspestgekte bij Republikeinse Minesota-afgevaardigde Michele Bachmann

Daverende idiotie
De Republikeinse Michele Bachmann in Minesota koppelt het uitbreken van de varkensgriep — die overigens nu officieel nieuwe griep heet — aan Democratische regeringsperiodes in haar land. Dit meldde mij de Huffington Post heden, direct na middernacht.
Niet gehinderd door feitenkennis refereert Mevrouw Bachmann aan de vorige uitbraak van diezelfde griep, in de jaren zeventig, tijdens — zo beweert zij — het bewind van President Jim Carter, en daarmee is het voor dit imbeciel gakkerend-blatende tweebenige jofferwezentje duidelijk dat die ziekte een democratisch fenomeen is.
Weliswaar wil ze niet de oorzaak van deze griep Barack Obama persoonlijk aanrekenen, maar ze vindt dat "democratische element" in het fenomeen varkensgriep toch wel interessant.
Helaas heeft mevrouw haar huiswerk niet gedaan — waarschijnlijk omdat ze daarvoor ook te dom is —, maar als ze de moeite had genomen te controleren wanneer de vorige uitbraak van varkensgriep was, zou ze hebben kunnen weten — ja, zo optimistisch zijn we nog wel — dat er toen warempel een republikeinse president aan het roer van die 'varkensziekte' stond: Gerald Ford.

Leeghoofdigheid ten top
Het enige wat mevrouw laat zien, is dat haar schedelpan al bijna leeg is. Hersens en hersenen zullen reeds weggelekt zijn, maar één miniem gen-gedeelte — dat impulsen geeft aan boosaardigheid in de vorm van leugens, laster, lagen en listen; kennelijk haar enige drijfveer — is intact gebleven. Wat lijdt die snatersuit onder een wel heel bijzondere crisis: geen hersens, geen fatsoen, geen kennis en ook al geen greintje inzicht in de dagelijkse werkelijkheid. Kortom, een politica van het meest troebel denkbare republikeinse water.
Het valt te hopen dat ze door de collega-Republikein John McCain, die in 2008 eveneens presidentskandidaat was, nu even heel snel op haar juiste nummer wordt gezet. Verbanning naar een politiek Utopia is een eventueel alternatief.
Wat we daarnet echter niet hebben bedacht, maar waaruit het ook kan voortkomen dat die opgefokte joffer zich zo idioot gedraagt, is dat ze inmiddels zelf door de varkenspest is ingelijfd. Armoe is troef!
____________
Foto: Blatend-onbenullig leuterend en lasterend: de republikeinse afgevaardigde van de VS-staat Minesota: Michele Bachmann (geboren in 1956).

maandag 16 maart 2009

De manager-bonus als terechte steen des aanstoots

Afkeuring door president Obama
Ondanks de hier en daar diep ingrijpende gevolgen der wereldwijde financieel-economische crisis betalen tal van banken aan diverse managers recordbedragen als bonus voor hun werkzaamheden. Het is begrijpelijk dat dit door de gewone man, die van een minumum of een beetje daarboven, en tevens door mensen met een inkomen boven modaal, van de hand wordt gewezen. Immers, dat gaat nu allemaal van ons belastinggeld. Overheden in tal van Europese landen en in de VS hebben astronomische bedragen gestoken in het overeind houden van veel banken, en dan gaat het niet aan om voor de top van deze instituten te doen of er niets aan de hand is en kwistig te strooien met flink wat slordige tientallen miljoenen.
President Barack Obama liet in een vooraf verspreide tekst ook weten dat hij voor zulke gedragingen geen begrip kon opbrengen. In The Huffington Post van vandaag lezen we "How do they justify this outrage to the taxpayers who are keeping the company afloat?" Obama will ask, according to the prepared text.